Results

4hands
Warsaw, Poland

mixed:

27.02.201021:5at WZIU 2009/10
27.03.201016:15at WZIU 2009/10
05.06.20109:5at Warszawska Liga Ultimate 2010
31.07.201011:2at Warszawska Liga Ultimate 2010
05.09.20107:4at Warszawska Liga Ultimate 2010
03.10.201014:7at Warszawska Liga Ultimate 2010
27.11.20109:8at WZIU 2010/11
27.11.201015:12at WZIU 2010/11
15.01.201114:13at WZIU 2010/11
27.02.201113:11at WZIU 2010/11
06.03.201114:15at Halowe Mistrzostwa Polski 2011
11.06.20116:7at Warszawska Liga Ultimate 2011
23.06.20112:10at Warszawska Liga Ultimate 2011
16.07.201112:6at Warszawska Liga Ultimate 2011
01.04.20126:1at Warsaw Warm Up 2012
30.06.20128:9at Warzka 2012
12.08.201213:10at Warszawska Liga Ultimate 2012
15.09.20127:10at Warszawska Liga Ultimate 2012
13.01.201316:7(4HandsKong) at WZIU 2012/2013
13.01.201314:20(4HandsKing) at WZIU 2012/2013
13.01.201312:9(4HandsKong) at WZIU 2012/2013
13.01.20138:13(4HandsKing) at WZIU 2012/2013
23.02.201310:9(4HandsKong) at WZIU 2012/2013
26.01.201315:12at Józbee 2013
02.02.201318:15at Kwalifikacje HMP 2013
02.03.201312:14at Halowe Mistrzostwa Polski 2013
10.08.20136:5at Kwalifikacje Centrum MP Mixed 2013
06.10.20138:15at Mistrzostwa Polski Mixed 2013
17.12.201121:9at WZIU 2011/12
17.12.201113:10at WZIU 2011/12
04.02.201213:12at WZIU 2011/12
04.02.201214:11at WZIU 2011/12
25.02.201213:11at WZIU 2011/12
29.07.20134:15at Warszawska Liga Ultimate 2013
17.11.201317:8(4hands Kong) at WLU* 2013
01.12.201317:11(4hands King) at WLU* 2013
05.01.201414:15(4hands King) at WLU* 2013
18.01.201414:15at Kwalifikacje Centrum HMP 2014
09.03.201414:19at Halowe Mistrzostwa Polski 2014
27.04.20147:15(4hands King) at Warszawska Liga Ultimate 2014
01.06.20145:7(4hands Kong) at Warszawska Liga Ultimate 2014
19.07.20147:12at Baltic Beach Contest 2014
20.07.201413:10at Baltic Beach Contest 2014
23.11.20149:13(4hands King) at WLU* 2014
23.11.20145:21(4hands King) at WLU* 2014
30.11.20147:11(4hands Kong) at WLU* 2014
18.01.201512:5(4hands Kong) at WLU* 2014
28.02.201510:14at Halowe Mistrzostwa Polski 2015
10.05.20156:9(4hands Vege) at Warszawska Liga Ultimate 2015
31.05.20159:10(4hands Eko) at Warszawska Liga Ultimate 2015
21.08.20155:7at SandSlash Dębki 2015
06.09.201515:7at Kwalifikacje Centrum MP Mixed 2015
06.02.201610:11(4hands Kong) at Kwalifikacje Centrum HMP 2016
06.12.20152:21at WLU* 2015/16
20.12.201511:7at WLU* 2015/16
02.07.201612:5at Warzka 2016
10.07.20166:12at Mistrzostwa Warszawy 2016
19.08.201612:5at SandSlash 2016
18.09.201612:10at Mistrzostwa Polski Mixed 2016
04.12.201613:16at Ależ Talerz WE 2016
11.02.201714:17at Kwalifikacje Centrum HMP 2017
06.11.20169:15at WLU* 2016/17
29.01.201721:7at WLU* 2016/17
26.02.201721:15at Halowe Mistrzostwa Polski 2017
19.08.20179:5at SandSlash 2017
16.09.201713:12at Mistrzostwa Polski Mixed 2017
09.12.201725:10at Ależ Talerz WE 2017
26.11.201720:5at WLU* 2017/18
17.12.201717:9at WLU* 2017/18
20.01.201825:13(4hands 2) at Kwalifikacje Centrum HMP 2018
20.01.201812:10(4hands 2) at Kwalifikacje Centrum HMP 2018
20.01.201820:18at Kwalifikacje Centrum HMP 2018
27.05.201812:10at Mistrzostwa Warszawy 2018
27.05.20188:11at Mistrzostwa Warszawy 2018
23.06.201811:5at Warzka 2018
19.08.20188:7(Żubrówka) at Sandslash 2018
09.09.201813:7at Mistrzostwa Polski Mixed 2018
06.01.201914:9at WLU* 2018/19
27.01.20197:19at WLU* 2018/19
12.01.201918:12at Winter Unleashed 2019
23.02.201911:10(4hands II) at Halowe Mistrzostwa Polski 2019 II Liga
01.06.20196:10at Mistrzostwa Warszawy 2019
01.06.20197:13at Mistrzostwa Warszawy 2019
14.07.201914:9at Ależ Talerz SE 2019
01.09.201913:4at Turniej Fabrykanta 2019
14.09.201915:7at Mistrzostwa Polski Mixed 2019
18.01.202025:14at Winter Unleashed 2020

women:

24.11.20127:10at WZIU 2012/2013
12.01.201311:13at WZIU 2012/2013
19.11.20176:20at WLU* 2017/18
20.01.20192:13at WLU* 2018/19

open:

24.11.201213:14at WZIU 2012/2013
12.01.201317:10at WZIU 2012/2013
27.10.20134:18at WLU* 2013
20.11.201610:16at WLU* 2016/17
07.01.201813:17(Żubry) at WLU* 2017/18
18.11.201812:13at WLU* 2018/19

Wins: 55 - Loses: 42 - Points: 1141:1060 +81